Na dan muzejev steklarski večer v Kozjem

V čudovitem ambientu na novo odprtega Medgeneracijskega centra v Kozjem so člani Društva
steklarjev Slovenije
priredili steklarski večer. Jože Tomažič, ki se navdušuje nad zgodovinskim
steklom, je uspel zbrati zavidljivo število starih steklenih izdelkov, ki navdušijo z oblikami,
barvami in s tehnikami izdelave. Nekaj primerkov iz svoje bogate zbirke je razstavil v treh
vitrinah. Jože Rataj, strokovnjak za staro steklo v Pokrajinskem muzeju v Celju, pa je pripravil
zanimivo predavanje o štajerskih glažutah, prvotnih steklarnah. Vse je prišla pozdravit tudi
županja Občine Kozje, ga. Milenca Krajnc.

S tem javnim prostorom v centru Kozjega, ki je tudi sodobno tehnično opremljen za predavanja,
je tudi naše društvo dobilo priložnost, da se bo lahko večkrat predstavilo; svoja avtorska dela
bodo lahko predstavili tudi posamezni člani društva.

Erna Ferjanič