Skupščina Društva steklarjev Slovenije 2022

Skupščina je bila v petek, 11. marca, ob 17. uri v prostorih Kozjanskega parka v Podsredi.

Dnevni red:

1. Pozdrav prisotnim, potrditev dnevnega reda.
2. Izvolitev zapisnikarja in dveh podpisnikov zapisnika.
3. Pregled poročil in njihova potrditev-sprejem.
4. Plan dela za 2022 in njegov sprejem.
5. Razno.

Prenesite zapisnik Skupščine DStS 2022 (PDF)