Skupščina Društva steklarjev Slovenije 2023

Skupščina je bila v četrtek, 2. februarja, ob 16.30 uri.

Dnevni red:

1. Pozdrav predsednice.
2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnikar, dva overitelja zapisnika).
3. Pregled poročil in njihova potrditev‐sprejem.
4. Plan dela za 2023, dopolnitve in njegov sprejem.
5. Zamenjava člana Aleksandra Sušnika v UO na njegovo željo.
6. Priznanje Zvonetu Drobniču za vsestransko delovanje v korist društva – predlog.
7. Razno.

Prenesite zapisnik Skupščine DStS 2023 (PDF)