Steklarske delavnice

Na dvorcu Strmol v Rogatcu imajo, ob številnih etnografskih delavnicah, tudi steklarsko delavnico s pečmi in vsem pripadajočim orodjem. Ob vseh zbirkah je tudi zgodovinska zbirka stekla, ki jo je postavil Jože Rataj – področje je znano kot nahajališče mnogih glažut.

V delavnici vodita dejavnosti oblikovanja stekla Zinka Kobula Kamenšek in mojster-steklar-pihalec Ivan. V juliju smo pričeli sodelovati tudi v društvu in tako sta se ob pečeh pridružila dva člana-steklarja iz Hrastnika.

Kot društvo bomo občasno sodelovali pri prikazu oblikovanja stekla in naslednja taka delavnica bo 30. avgusta.

Če lahko, pridite pogledat. Lepo povabljeni.