Vabilo na redno letno konferenco Društva steklarjev Slovenije

VABILO

Sklicujem redno letno konferenco Društva steklarjev Slovenije, ki bo v petek, 6.5. 2016, ob 18. uri v prostorih DStS v gasilskem domu Kozje.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov letne konference
2. Poročilo funkcionarjev društva za leto 2015
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Razprava in sprejem poročil za leto 2015
5. Razrešitev vodstva za mandat 2013-2015
6. Izvolitev vodstva društva za mandat 2016-2018
7. Plan dela za leto 2016
8. Beseda gostov
9. Razno

Prosim člane društva in vabljene, da morebitni zadržek udeležbe javite na mail: info@drustvosteklarjev.si ali mobitel 041- 433- 853.

Predsednik
Društva steklarjev Slovenije
Jože Rataj