Vabilo na redno letno konferenco DStS

Sklicujem redno letno konferenco Društva steklarjev Slovenije, ki bo v petek, 15. 3. 2013, ob 18. uri na kmečkem turizmu PIT-Pirš Zdole nad Kozjem.

Dnevni red:
1.    Izvolitev organov letne konference
2.    Poročilo funkcionarjev društva za leto 2012
3.    Poročilo verifikacijske komisije
4.    Razprava in sprejem poročil za leto 2012
5.    Razrešnica dosedanjem vodstvu
6.    Izvolitev vodstva društva in komisij in odborov
7.    Plan dela za leto 2013
8.    Beseda gostov
9.    Razno

V družabnem delu večera bomo postreženi z glažarsko malico.

Prosim člane društva in vabljene, da morebitni zadržek udeležbe javite na mail: info@drustvosteklarjev.si

Predsednik Društva steklarjev Slovenije
Jože Rataj