Vabilo na redno letno skupščino

Spoštovani,

vabljeni na redno letno skupščino Društva steklarjev Slovenije, ki bo v sredo, 5. februarja, 2020 ob 17. uri v prostoru Kozjanskem parku v Podsredi. Letos je (po starem statutu) skupščina tudi volilna.

Dnevni red:

 1. Pozdrav predsednice.
 2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika ter člana verifikacijske komisije (za ugotovitev prisotnosti).
 3. Ugotovitev prisotnosti.
 4. Potrditev dnevnega reda, dopolnila.
 5. Poročila funkcionarjev društva za leto 2019 (predsed., blagajnik, nadzor. odbor).
 6. Razprava po poročilih in sprejem poročil.
 7. Razrešitev organov društva za preteklo mandat. obdobje.
 8. Predlogi za novo vodstvo društva (za pripravo predlogov je bil na sestanku UO, 11.1.2020, v Rogaški Slatini, zadolžen Franci Černelč).
 9. Volitve – glede na predloge – potrditev novih članov za novo mandatno obdobje (4 leta).
 10. Program dela za leto 2020 (predlagateljica programa Erna Ferjanič).
 11. Razprava in dopolnitve programa za l. 2020 ter sprejetje programa.
 12. Beseda gostov.
 13. Razno.

Vljudno prosimo, da (zaradi organizacije srečanja) potrdite svojo prisotnost tajnici društva Luciji Zorenč na tel. št. 041/248 504 ali na e-naslov: info@drustvosteklarjev.si.

UO Društva steklarjev Slovenije