Dogodki in novice

Vabimo na razstavo SIMFONIJA STEKLA na gradu Podstreda.

več

15. junija vas vabimo na obisk Poletne muzejske noči na Dvorec Strmol v Rogatcu.

več

Druženje na pikniku 1. junija 2019.

več

Društvo steklarjev Slovenije je sodelovalo na tednu vseživljenjskega učenja.

več

Vabljeni na piknik Društva steklarjev Slovenije v soboto, 1. junija 2019.

več

Razstava dveh Jožetov (članov Društva steklarjev Slovenije) v Delavskem domu Hrastnik.

več

Poslanstvo

Društvo steklarjev Slovenije si je zadalo kot eno poglavitnih nalog ohranjati tradicionalne steklarske tehnike in znanja ter jih združevati z ustvarjalno mislijo, s sodobno obliko in z novimi pogledi. Društvo deluje na treh bistvenih področjih:
 

1.Spoznavanje delovanja steklarstva na Slovenskem.
Pri tem društvo sodeluje s Pokrajinskim muzejem Celje, Občino Šentjur, Javnim zavodm Kozjanski park Podsreda, Muzejem na prostem Rogatec in ljubiteljskimi zbiralci stekla. Društvo je organiziralo strokovne ekskurzije po poteh Kozjanskih in Pohorskih glažut, pripravilo in predstavilo elaborat obnove Loškega lestenca v podružnični cerkvici v Loki pri Žusmu-Občina Šentjur.

2.Promocija steklarskih poklicev.
Steklarske poklice društvo predstavlja v sodelovanju s Šolskim centrom Rogaška Slatina, ki nadaljuje izobraževanje Steklarske šole. To počne na delavnicah, ki jih izvajajo dijaki Šolskega centra skupaj z aktivnimi in upokojenimi steklarji. Delavnice so že bile na Ljubljanskem gradu, Slovenskem Javorniku pri Jesenicah, Gradu Podsreda, v Rožni dolini v Ljubljani in v več majnših krajih na območju Upravne enote Šmarje pri Jelšah.

3.Razstave steklenih izdelkov, ki so jih izdelali člani društva
V sodelovanju s Kozjanskim parkom na gradu Podsreda društvo postavi dve razstavi na leto, z Muzejem na prostem Rogatec v dvorcu Strmol pa eno razstavo letno. Odmevne razstave je društvo postavilo še na Ljubljanskem gradu, Slovenskem Javorniku pri Jesenicah, Vipavskem križu, Zavodu za transfuzijo krvi v Ljubljani…