Dogodki in novice

Razstava članov Društva steklarjev Slovenije v Anini galeriji, Rogaška Slatina

več

Razstava Društva steklarjev Slovenije na gradu Podsreda v Kozjanskem parku.

več

Vabilo na steklarsko razstavo članov Društva steklarjev Slovenije.

več

Vabilo na steklarsko delavnico na Grad Podsreda.

več

Vabljeni na razstavo Matijaža Gostečnika.

več

Vabljeni na poletne steklarske razstave in obisk delavnic.

več

Imeli so ustvarjalno soboto, Rogaške novice, julij 2021

več

Ustvarjalna sobota Društva steklarjev Slovenije.

več

Poslanstvo

Društvo steklarjev Slovenije si je zadalo kot eno poglavitnih nalog ohranjati tradicionalne steklarske tehnike in znanja ter jih združevati z ustvarjalno mislijo, s sodobno obliko in z novimi pogledi. Društvo deluje na treh bistvenih področjih:
 

1.Spoznavanje delovanja steklarstva na Slovenskem.
Pri tem društvo sodeluje s Pokrajinskim muzejem Celje, Občino Šentjur, Javnim zavodm Kozjanski park Podsreda, Muzejem na prostem Rogatec in ljubiteljskimi zbiralci stekla. Društvo je organiziralo strokovne ekskurzije po poteh Kozjanskih in Pohorskih glažut, pripravilo in predstavilo elaborat obnove Loškega lestenca v podružnični cerkvici v Loki pri Žusmu-Občina Šentjur.

2.Promocija steklarskih poklicev.
Steklarske poklice društvo predstavlja v sodelovanju s Šolskim centrom Rogaška Slatina, ki nadaljuje izobraževanje Steklarske šole. To počne na delavnicah, ki jih izvajajo dijaki Šolskega centra skupaj z aktivnimi in upokojenimi steklarji. Delavnice so že bile na Ljubljanskem gradu, Slovenskem Javorniku pri Jesenicah, Gradu Podsreda, v Rožni dolini v Ljubljani in v več majnših krajih na območju Upravne enote Šmarje pri Jelšah.

3.Razstave steklenih izdelkov, ki so jih izdelali člani društva
V sodelovanju s Kozjanskim parkom na gradu Podsreda društvo postavi dve razstavi na leto, z Muzejem na prostem Rogatec v dvorcu Strmol pa eno razstavo letno. Odmevne razstave je društvo postavilo še na Ljubljanskem gradu, Slovenskem Javorniku pri Jesenicah, Vipavskem križu, Zavodu za transfuzijo krvi v Ljubljani…