Dogodki in novice

Vabljeni na grajsko steklarsko in likovno ustvarjalnico!

več

Tek za Vidkovo srajčico

več

Vabimo vas na otvoritev razstave Svetlobne metamorfoze v steklu.

več

Na sončno aprilsko soboto je avtobus obrnil proti Savi ...

več

Odprli smo razstavo LEPOTE KRISTALA.

več

Vabljeni na razstavo »Odtis rok v steklu« na gradu Podsreda.

več

Noč muzejev in razstava članov Društva steklarjev Slovenije na Dvorcu Strmol.

več

Ogledali smo si skulpturo steklenega zmaja v Kozjem.

več

Poslanstvo

Društvo steklarjev Slovenije si je zadalo kot eno poglavitnih nalog ohranjati tradicionalne steklarske tehnike in znanja ter jih združevati z ustvarjalno mislijo, s sodobno obliko in z novimi pogledi. Društvo deluje na treh bistvenih področjih:
 

1.Spoznavanje delovanja steklarstva na Slovenskem.
Pri tem društvo sodeluje s Pokrajinskim muzejem Celje, Občino Šentjur, Javnim zavodm Kozjanski park Podsreda, Muzejem na prostem Rogatec in ljubiteljskimi zbiralci stekla. Društvo je organiziralo strokovne ekskurzije po poteh Kozjanskih in Pohorskih glažut, pripravilo in predstavilo elaborat obnove Loškega lestenca v podružnični cerkvici v Loki pri Žusmu-Občina Šentjur.

2.Promocija steklarskih poklicev.
Steklarske poklice društvo predstavlja v sodelovanju s Šolskim centrom Rogaška Slatina, ki nadaljuje izobraževanje Steklarske šole. To počne na delavnicah, ki jih izvajajo dijaki Šolskega centra skupaj z aktivnimi in upokojenimi steklarji. Delavnice so že bile na Ljubljanskem gradu, Slovenskem Javorniku pri Jesenicah, Gradu Podsreda, v Rožni dolini v Ljubljani in v več majnših krajih na območju Upravne enote Šmarje pri Jelšah.

3.Razstave steklenih izdelkov, ki so jih izdelali člani društva
V sodelovanju s Kozjanskim parkom na gradu Podsreda društvo postavi dve razstavi na leto, z Muzejem na prostem Rogatec v dvorcu Strmol pa eno razstavo letno. Odmevne razstave je društvo postavilo še na Ljubljanskem gradu, Slovenskem Javorniku pri Jesenicah, Vipavskem križu, Zavodu za transfuzijo krvi v Ljubljani…