Poročilo o delu DStS v letu 2012

1. Seje IO društva

UO društva se je sestal na štirih sejah, na katerih je obravnaval predvsem tekoče naloge in priprave na realizacijo posameznih aktivnosti ter na izvedbo volilne skupščine društva.

2. Projekti:

2.1. Sodelovanje
V letu 2012 je društvo sodelovalo kot partner v projektu Ars vitraria skupaj z JZ Kozjanski park. S sodelovanjem je društvo dobilo sredstva za izdelavo spletne strani, ter sredstva za pokritje potnih stroškov pri izvedbi delavnic na Gradu Podsreda.

2.2 Postavitev večih razstav:
a) Člani društva Mirjam Kosec, Franci Černelč, Anica Stojko, Damjana B. Logar, Tjaša Škapin in Mojca Celin so se predstavili na razstavi v Domu krajanov na Vipavskem križu. Otvoritev je bila v petek, 14. aprila 2012.

b) V Marijanišču v Veržeju je bila razstava članov DStS. Predstavili so se Šolski center Rogaška Slatina, Miriam Kosec, Franci Černelč, Damjana B. Logar, Mojca Celin in Tjaša Škapin. Otvoritev je bila v petek, 8. junija 2012.

c) V mesecu avgustu je društvo pripravilo razstavo in predstavitev člana društva Karla Holeška v Kroflovem mlinu v Kozjem. Otvoritev je bila v petek, 10 avgusta 2012.

d) V razstavnih prostorih gradu Strmol pri Rogatcu je društvo pripravilo razstavo člana Jožeta Tomažiča z naslovom Rogaške glažute. Otvoritev je bila v petek, 12. oktobra 2012.

e) Na Gradu Podsreda je društvo postavilo dve razstavi. Na prvi, otvoritev je bila 30.marca 2012, so se predstavili Tanja – Franci Valenčak in Leonida Justinek. Otvoritev druge razstave je bila 5. julija 2012, svoje izdelke pa sta na ogled postavila Zvonko Drobnič in Mitja Lukanc.

3. Izobraževanje

Izvedena je bila strokovna ekskurzija po poti kozjanskih steklarjev. Pot je potekala: Svetli dol- Jurklošter- Loka pri Žusmu – Vetrnik. Zaključek je bil v novih društvenih prostorih v Kozjem.

4. Promocija

4.1
V letu 2012 je bila vzpostavljena spletna stran društva. Oblikovanje spletne strani je koordinirala članica društva Mihaela Jost.

4.2
Na Gradu Podsreda je dvakrat potekala delavnica tehnik krašenja steklenih izdelkov.

4.3
Ob otvoritvi razstave na Vipavskem križu se je predstavil izdelovalec steklenih predmetov Marjan Matanovič, v Veržeju pa Zvonko Drobnič.

4.4
Društvo je sodelovalo s predstavitvijo članov na vsakoletni tradicionalni prireditvi Kozjansko jabolko, ki jo je v mesecu oktobru pripravil JZ Kozjanski park.

5. Pridobivanje novih članov in popularizacija društva

V letu 2012 smo pridobili 10 novih članov.

6. Nerealizirano

6.1
Izdaja E- biltena DStS.

6.2
Projekt označitve Steklarske poti po kozjanskih glažutah.

Poročilo o delu pripravil:
Jože Rataj

Snemite poročilo o delu DStS v letu 2012 (PDF)