En glažek mi daj …

Vljudno vabljeni na odprtje razstave stekla
EN GLAŽEK MI DAJ …
iz zbirke Jožeta Tomažiča

in panojske razstave Pokrajinskega muzeja Celje
STEKLO NA CELJSKEM OD 18. STOLETJA DO DANES,
avtorja Jožeta Rataja.

Torek, 16. april 2019, ob 18.00
Galerija in ploščad Delavskega doma Hrastnik

Razstava bo na ogled do 10. maja 2019, vsak delovni dan od 18.00 do 20.00.


 

RAZSTAVA STAREGA STEKLA IZ ZBIRKE JOŽETA TOMAŽIČA

Jože Tomažič je vnet zbiralec dediščine steklarstva v našem prostoru. Spomini na prva srečanja s steklom ga vežejo na Zasavje, kjer je steklarstvo doma. Bogata tradicija, srečevanje z nekdanjimi steklarji in čut za ohranjanje krhkih predmetov so pripomogli k nastajanju zbirke stekla. Vendar Jože Tomažič ni le zbiralec steklenih predmetov. Je zbiralec starin z različnih področij. Rdeča nit njegovih raziskovanj pa je težnja po ohranjanju steklarske dediščine, ki danes izginja pred našimi očmi.

Jože Tomažič je sodeloval pri pripravi steklarske razstave Glažute na Kozjanskem na gradu Podsreda. Poleg predmetov, vezanih na področje Kozjanskega, je spoznaval izdelke steklarne Hrastnik, ki so se ohranili pri prebivalcih Zasavja. Žilica zbiralca ga je vodila dalje, tudi številni, danes redki izdelki Pohorskih steklarn so našli mesto v njegovi zbirki. Pred leti je svoje delo usmeril v iskanje fragmetov steklenine na lokacijah nekdanjih steklarn na Veterniku, Olimju, Dobrini in Svibnem. Ti sicer drobni fragmenti s skromnimi obrisi končnega izdelka so zagotovo pomemben vir in pomoč pri določanju provenience številnih drugih steklenih izdelkov.

Izdelki, ki jih lahko občudujemo v njegovi zbirki, so priče oblikovanja, namembnosti in bogate tradicije domačih steklarskih mojstrov. Kažejo nam, da so bili izdelki tako Kozjanskih steklarn kakor tudi steklarn na Pohorju namenjeni predvsem polnjenju mineralne vode in piva ter shranjevanju živil. Bogati asortiment dopolnjujejo pivsko posodje, namizno in servirno posodje, steklo za šipe in shranjevanje zdravil in drugi izdelki. Dragocenejši kosi so bili okrašeni z rezanjem, brušenjem, graviranjem in emaljnim ter zrcalnim poslikavanjem, tako da dekoracije prehajajo od umetniških in umetnoobrtnih elementov do narodopisnih značilnostih in zahtev. Izdelki, ki so bili namenjeni vsakdanji rabi, so bili večinoma gladki, strogo funkcionalni in estetsko preprosti, a še vedno občudovanja vrednih oblik.

Zbiralci, ki hranijo dobršen del naše dediščine, le redko postavijo svoje zbirke na ogled javnosti. Zato z veseljem pozdravljamo pripravljenost Jožeta Tomažiča, da se je odzval povabilu Društva steklarjev Slovenije.

Jože Rataj, član Društva steklarjev Slovenije,
univ.dipl.zgodovinar, muzejski svetovalec