Vabilo na redno letno konferenco Društva Steklarjev Slovenije

Sklicujem redno letno konferenco Društva steklarjev Slovenije, ki bo v petek,   7. 3. 2013, ob 18. uri v prostorih DStS v gasilskem domu Kozje.

Dnevni red:

  1. Izvolitev organov letne konference
  2. Poročilo funkcionarjev društva za leto 2013
  3. Poročilo verifikacijske komisije
  4. Razprava in sprejem poročil za leto 2013
  5. Plan dela za leto 2014
  6. Beseda gostov
  7. Razno

Prosim člane društva in vabljene, da morebitni zadržek udeležbe javite na mail: info@drustvosteklarjev.si ali mobitel 041-794-041.

Predsednik
Društva steklarjev Slovenije
Jože Rataj