Vabilo na redno letno skupščino Društva steklarjev Slovenije

Vabimo Vas na redno letno skupščino Društva steklarjev Slovenije dne
14. februarja 2019 ob 17. uri v prostorih Kozjanskega parka v Podsredi.

Dnevni red:

 1. Pozdrav predsednice.
 2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnikar, dva overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija).
 3. Ugotovitev prisotnosti članov in sklepčnosti skupščine.
 4. Potrditev dnevnega reda.
 5. Poročilo predsednice o delu društva v letu 2018.
 6. Poročilo blagajnika o finančnem poslovanju.
 7. Poročilo nadzornega odbora.
 8. Razprava o poročilih in potrditev le-teh.
 9. Spremembe statuta Društva steklarjev Slovenije (razprava in potrditev), ki je bil vsem poslan.
 10. Predlog programa dela društva za leto 2019 (predsednica).
 11. Razprava o programu, dopolnitve s predlogi članov.
 12. Predlog/i za častnega/e člana/e.
 13. Razno.
 14. Beseda gostov.

Zaradi pomembnosti sestanka ste vabljeni, da se ga gotovo udeležite.
Naj bo leto srečno, prijazno in ustvarjalno!

Lep pozdrav in se kmalu vidimo.

Erna Ferjanič Fric,
predsednica

Prenos dokumentov: