Vabilo na redno sejo Upravnega odbora DStS

Sklicujem redno sejo Upravnega odbora DStS, ki bo v soboto, 8. 6. 2013, ob 17,00. uri na gradu Podsreda – grajski stolp.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Poročilo o poteku Festivala stekla v Izoli.
2. Poročilo o izvajanju letnega plana
3. Poročilo o plačilani članarini.
4. Razno

Prosim, da se seje gotovo udeležite.
Morebitno odsotnost sporočite na tel. 041 433 853 (Jože Rataj) ali 041 794 041 (Tone Jost)

Predsednik DStS
Jože Rataj

Prenesi vabilo v PDF datoteki.