Erna Ferjanič

Diplomirala je iz likovne umetnosti. Po letih pedagoškega dela in delu z lutkami in gledališčem je več kot desetletje vodila Grafični muzej v Rogaški Slatini in bila ob tem organizatorka številnih likovno- umetniških prireditev (delovna srečanja slikarjev, kiparjev, lončarjev, organizirala je mnoge prireditve, ki so pomenile promocijo kulturnega življenja in razvoja turistične ponudbe: slikar. kolonije, Dnevi keramike Rogaška, 8 let mednarodni slikarski ex tempore , 10 let razstavnega programa Razstavnega salona). Vsa leta je sodelovala pri organizaciji državne prireditve Borza humorja v Rogaški Slatini. Sodelovala je pri nastajanju lokalnega časopisa Rogaške novice (tehnična urednica), oblikuje in ureja številne publikacije in knjige in je avtorica več zaščitnih znakov firm in inštitucij (knjižnica Rogaška Slatina, Knjižnica Rogatec, Ljudska univerza Rogaška Slatina, Zveza optikov Slovenije, I. OŠ Rogaška Slatina, Glasbena skupina Cressendo, Literarno društvo Sončnica Rogaška Slatina (2012)).

Ob pedagoškem delu se ves čas ukvarja s slikarstvom, kiparstvom, keramiko, grafiko, s fotografijo, grafičnim oblikovanjem, ilustrira, organizira umetniška srečanja in razstave; sodelovala je pri organizaciji nekaterih pomembnih mednarodnih umetniških projektih (izbor: Voyage, Znaki na prtih, Steklo in barve (7 slikarjev – ob 70-letnici steklarne, 1997), NLP, projekt Stoli (2016) z EtnoArt kmetijo s Kostanjka, razst. ob 130-letnici M. Chagalla (2017), mednarod. razstava 25 žensk iz sedmih držav (8. marec 2018), Just Art (28 umetnikov iz osmih držav, 2019)). V sodelovanju s Steklarno Rogaška je nekaj let (2011-2013) organizirala tudi edinstveno steklarsko kolonijo (sodelovanje lik. umetnikov in steklar. mojstrov). Je tudi mentorica za tretje življenjsko obdobje (licenco je opravila pri Andragoškem inštitutu v Ljubljani l. 2000 preko LU Rogaška Slatina).

Ustvarja tudi na literarnem področju, piše poezijo (5 pesniških zbirk: Sedem križev z dr. J. Lipnikom (2008) , Mrtva roža (2012), Pol srca (2013), Pojem pesem (2017), l. 2020 pa Lovilci vetra) in prozo. Piše časopisne članke, spremne besede za knjižne izdaje in kataloge (izbor: v katalogu ljudskega ustvarjalca Nanija Poljanca Ljudski spektakel Boč 2001, v katalogu slikarja Branka Lipnika (l. 2001), v katalogu slikarja Aleša Nežmaha (l. 2004), v slikar. katalogu-knjigi Naša Ljubljana (l. 2014), v knjigi Božidarja Brezinščaka Bagole Tu in tam čez mejo (l. 2015), v lik. katalogu in pesniški zbirki Slobodana Petrovića Java jednog metafizičara (l. 2018), v pesniški zbirki E. Ferjanič Lovilci vetra (l. 2020) ter v več knjigah proze Franca Branka Janžeka in pesniških zbirkah Marjane Marije Artiček) in predstavitvena besedila za likovne razstave.

Napisala je potopis Srečanja s Salopijani (Kulturni center Maribor, 2018). Je avtorica knjige o sodobnih oblikovalcih stekla Odsevi v steklu (2020). Objavlja v literarnih zbornikih doma in v tujini. L. 2021 je izdala zbirko kratke proze Pod starim hrastom.

Vsako leto je v okviru Literar. društva Sončnica urednica Zbornika (l. 2020 izšel VII), ureja mnoge knjige in brošure (jezikovno zahtevni sta bili knjigi etnograf. pomena, igre in pesmi v narečju, Hilde Ozvaldič Pod goro je moj dom I (l. 2018) in Pod goro je moj dom II (l. 2020), pripravila in uredila spominsko brošuro ob 90-letnici Josipa Stritarja, obsežna predstavitvena kataloga: ob razstavi Naša Ljubljana (l. 2014) in ob desetletnici kolonij na dvorcu Strmol v Rogatcu (l. 2016).

Za njo je preko 130 osebnih in preko 400 skupinskih razstav; razen v galerijah po Sloveniji je razstavljala tudi v bivši državi Jugoslaviji (Sarajevo, Beograd, Plevlja, Split, Zagreb, Zemun) pa v Avstriji in v Italiji, v Kanadi, na Kitajskem, na Poljskem, Češkem, v Turčiji, Romuniji, Bolgariji, Arabskih Emiratih, Rusiji, Veliki Britaniji.

L. 2002 je osnovala stalno Mednarodno zbirko likovne umetnosti na dvorcu Strmol v Rogatcu. Sodelovala je na mnogih kolonijah in umetniških simpozijih doma in v tujini. Za svoje delo na likovnem področju je prejela domače in tuje nagrade (14 – izbor):

 1. nagr. Jugosl. komiteja za slikarstvo (1988),
  zlata medalja v Torinu (1997),
  srebrni znak AP Benečija in Julijska krajina (1999),
  plaketa občine Trst za slikarstvo (2001),
 2. nagr. Sesljan (I) (2001),
 3. nagr. za skulpturo Petelin na forma vivi Makole (2003))
  in priznanja (18, dve občinski – za delovanje na področju kulture občin Rogaška Slatina (l. 2016) in Rogatec (l. 2014) in bila nominirana za Osebnost leta Rogaških novic (l. 2014).

Je članica:
Društvo likovnih umetnikov Maribor – DLUM (od 2004),
Zveza društev likovnih umetnikov Slovenije, Ljubljana – ZDSLU (od 2004),
Umetniški svet Društva Široka staza, Zemun, Srbija (od 2006),
Društvo steklarjev Slovenije (od 2014, predsednica),
Literarno društvo Sončnica Rogaška Slatina (od 2012, predsednica),
AIG – Art International Group, U. K. (od 2017).