Ekskurzija v okolico Cerknice

Tokrat smo se odpeljali ob Cerkniško jezero, ki ga v tem času ni bilo prav veliko, se je pa bleščala vodna površina sredi ravnine.
Ob robu jezera je tudi cerkev Sv. Petra, stara, ki ima lesen in poslikan kasetni strop, s katerega visi dragocen steklen lestenec, ki
so ga naredili v eni od starih glažut pod Javorniki.

Glažute so bile tudi naš cilj. Odpeljali smo se na dve lokaciji v gozdovih pod Javorniki; povsod je samo nekaj razmetanega kamenja,
ampak mi smo začeli brskati po listju in iskali … našli smo nekaj steklenih koščkov in kose žlindre in gradivo je bilo dokaz, da sta bili
na določenem mestu glažuti, kjer so izdelovali steklene izdelke.

Druženje je bilo zopet lepo in koristno.