Vabilo na redno sejo Upravnega odbora DStS

Datum: 12.12.2012

VABILO

Sklicujem redno sejo Upravnega odbora DStS,
ki bo v sredo, 19. 12. 2012, ob 13. uri v klubskih prostorih DStS – Gasilski dom Kozje.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Poročilo o delu v letu 2012
  1. Pobude k planu dela za letu 2013
  1. Določitev datuma sklica občnega zbora
  1. Razno

Prosim, da se seje zaradi pomembnosti obravnavanih vsebin gotovo udeležite.
Morebitno odsotnost sporočite na tel. 041 433 853 (Jože Rataj) ali 041 794 041 (Tone Jost)

Predsednik DStS
Jože Rataj

Vabljeni

upravni odbor

Franci Černelč
Mihaela Jost
Marta Kunst
Miriam Kosec
Zinka Kobula Kamenšek
Tone Jost

in

župan občine Kozje Dušan Andrej Kocman
predsednik GD Kozje Anton Oprešnik
predsednik TD Kozje Dušan Pirš
predsednik KMK Iztok Štus