Razstava starega stekla iz zbirke Jožeta Tomažiča

Razstava starega stekla iz zasebne zbirke Jožeta Tomažiča

Razstava starega stekla iz zasebne zbirke Jožeta Tomažiča

Jože Tomažič je vnet zbiralec dediščine steklarstva v našem prostoru. Spomini na prva srečanja s steklom ga vežejo na Zasavje (Šmartno pri Litiji), kjer je steklarstvo doma. Bogata tradicija, srečevanja z nekdanjimi steklarji in čut za ohranjanje krhkih predmetov so pripomogli k nastajanju zbirke stekla. Vendar Jože Tomažič ni le zbiralec steklenih predmetov. Je zbiralec starin z različnih področij. Rdeča nit  njegovih raziskovanj pa je težnja po ohranjanju steklarske dediščine, ki danes izginja pred našimi očmi.

Jože Tomažič je sodeloval pri pripravi steklarske razstave Glažute na Kozjanskem na gradu Podsreda. Poleg predmetov, vezanih na področje Kozjanskega, je spoznaval izdelke steklarne iz Zagorja ob Savi, ki so se ohranili pri prebivalcih Zasavja. Žilica zbiralca ga je vodila dalje, tudi številni, danes redki izdelki Pohorskih steklarn so našli mesto v njegovi zbirki. Pred leti je svoje delo usmeril v iskanje fragmentov steklenine na lokacijah nekdanjih steklarn na Vetrniku, Olimju, Dobrini in Svibnem. Ti – sicer drobni – fragmenti s skromnimi obrisi končnega izdelka so zagotovo pomemben vir in pomoč pri določanju provenience številnih drugih steklenih izdelkov.

Izdelki, ki jih lahko občudujemo v njegovi zbirki, so priče oblikovanja, namembnosti in bogate tradicije domačih steklarskih mojstrov. Kažejo nam, da so bili izdelki tako Kozjanskih steklarn kakor tudi steklarn na Pohorju namenjeni predvsem polnjenju mineralne vode in piva ter shranjevanju živil. Bogati asortiment dopolnjujejo pivsko posodje, namizno in servirno posodje, steklo za šipe in shranjevanje zdravil in drugi izdelki. Dragocenejši kosi so bili krašeni z rezanjem, brušenjem, graviranjem in emajlnim ter zrcalnim poslikavanjem, tako da  dekoracije prehajajo od umetniških in umetnoobrtnih  elementov do narodopisnih značilnosti in zahtev. Izdelki, ki so bili namenjeni vsakdanji rabi, so bili večinoma gladki, strogo funkcionalni in estetsko preprosti, a še vedno občudovanja vrednih oblik.

Zbiralci, ki hranijo dobršen del naše dediščine, le redko postavijo svoje zbirke na ogled javnosti. Zato z veseljem pozdravljamo pripravljenost Jožeta Tomažiča, da se je odzval povabilu Društva steklarjev Slovenije. Hkrati se posebej zahvaljujemo Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, ki nam je omogočil predstavitev njegove zbirke steklenih izdelkov v dvorcu Strmol.

Razstava, ki je na ogled v prostorih dvorca Strmol v Rogatcu je še dodatno pomenljiva. Je kot vrnitev v kraje, kjer je steklo doma, saj so na območju Maceljskega gozda v gospoščini Gornji Rogatec poznane prve steklarne že v prvi polovici 17. stoletja.

Jože Rataj, predsednik Društva steklarjev Slovenije,
univ. dipl. zgodovinar, muzejski svetovalec